22 listopada - 30 listopada 2019

Starowiercy

STAROWIERCY/THE OLD BELIEVERS/STAROVĚRCI (dokument/documentary)

reż./dir. Jana Ševčíková

Czechy 2001, 46’

WSTĘP WOLNY KINO CHARLIE, ul. Piotrkowska 203/205

Opowieść o przemijaniu i niewielkiej społeczności zamieszkującej wioskę w dorzeczu Dunaju, potomkach imigrantów z XVII wieku. Pomimo upływu stuleci, zachowali wiarę, zwyczaje i język przodków. Czas jakby się tu zatrzymał, choć nic nie przerwało naturalnego cyklu narodzin i śmierci. Rytm życia wyznaczają rytuały. To one nadają sens nawet najbardziej prozaicznym zadaniom.